KONGRE TASLAK PROGRAMI

13 Aralık ,2017 / Çarşamba

 

13:00

Kayıt

18:00-21:00

Kongre Kayıt ve Hoş Geldiniz Kokteyli

 

 14 Aralık,2017 / Perşembe

 

09:00-10:00

Resmi açılış

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı,Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı,Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kurumları Kalite Koordinatörü, İş  Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, Ankara-TÜRKİYE, Misafir Profesör, St.John International Üniversitesi, İTALYA

Prof. Dr. İmran AKPEROV, Kongre Eş başkanı, IMBL Üniversitesi, Rektör RUSYA

Prof. Dr. H. Emre BURÇKİN, Bilimsel KurulBaşkanı, IMBL Üniversitesi Onursal Profösör, Consulta Co-Yönetim Kurulu Başkanı- Türk-İtalyan Işadamları Derneği Başkanı, TÜRKİYE

10:00-10:45

Konferans 1/ Salon I

Değişimi Yönetmek: Bütüncül Yaklaşım

10:45-11:00

Kahve arası

Sağlık Hizmetlerini Etkileyen Küresel Trendler

11:00-12:30

Konferans 2/ Salon I

Kamu ve Özel Sektör Sağlık Hizmetlerini Yeniden Modelleme - İdeal ve Gerçek

Sağlık ve Hastane Yönetimi Geleceği Üzerine Siyasetin Etkisi

12:30-14:00

Öğle yemeği

 

14:00-15:15

Eş Zamanlı Çalıştay 1/ Salon I

 

Çalıştay 1.1 :

Sağlık Hizmetlerinde Yenilikçi Uygulamalar ve Teknolojik Gelişmeler

Gelecekteki Sağlık Hizmetlerinde Sağlık Teknoloji Değerlendirilmesinin Rolü

 

Çalıştay 1.2 :

Sağlıkta Bilgi Sistemleri ( Sağlıkta Bilişim )

 

Çalıştay 1.3 :

Hekim odaklıdan Hastaya dayalı geçiş, Bir Değer Kültürü Oluşturmak

Sağlık Hizmetlerinde değişen roller, Mega Trendler.

15:15-15:30

Kahve arası

 

15:30-17:00

Eş Zamanlı Çalıştay 2/ Salon I

 

Çalıştay 2.1 :

Yeni Nesil Sağlık Kuruluşları - Yirmi Birinci Yüzyıl Mimarisi - Kanıta dayalı, yenilikçi ve hasta odaklı akıllı hastaneler // Insanlara öncellik - Büyük Değişmelere Yol Açan Küçük Adımlar atmak.

 

Çalıştay 2.2 :

Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmeti Finansmanı Mevzuatı // Sağlık sigortası, sağlık bakımını içermez

 

Çalıştay 2.3 :

Liderlik ve Değişim Yönetim Sisteminin Önemi, Sağlık Bakımının Dönüşümünde Dönüşüm

17:00-18:00

Konferans 3/ Salon I

Sağlık Hizmetlerinde Kanıta Dayalı Yönetim // Sağlık Programı Geliştirme

 

 15 Aralık,2017 / Cuma

 

09:00-10:00

Konferans 4/Salonl I

Sağlık turizmi bugün ve yarın

10:00-10:30

Kahve arası

 

10:30-12:30

Eş Zamanlı Çalıştay 3/Salon I

 

Çalıştay 3.1 :

Sağlıkta Yeniden Yapılanma Finansmanı

 

Çalıştay 3.2 :

Sağlık Sistemlerinde Değer Yaratmak // Birinci basamak sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi

 

Çalıştay 3.3 :

Sağlık Mevzuatı ve Etik// Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama ve Marka

12:30-14:00

Öğle yemeği

 

14:00-15:30

Eş Zamanlı Çalıştay 4/Salon I

 

Çalıştay 4.1 :

Hasta Ve çalışan Güvenliği, // Kalite, Hasta Güvenliği Deneyimler, Kazanımlar

 

Çalıştay 4.2 :

Sağlık Hizmetlerinde Kaynak ve Maliyet Yönetimi

 

Çalıştay 4.3 :

Hizmet Sunumunda Takım Çalışması Rolünün Yeniden Kurgulanması

15:30-15:45

Kahve arası

 

15:45-17:00

Konferans 5/ Salon I

Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek İçin Yapısal Reformlar // Yalın Bir Organizasyonda Yetenek Geliştirme

20:00-

Gala Partisi

 

 

 16 Aralık,2017/ Cumartesi

 

09:00-10:00

Konferans 6/ Salon I

Sağlık hizmetlerinde küreselleşme

10:00-10:15

Kahve Arası

 

10:15-11:45

Eş Zamanlı Çalıştay 5/Salon I

 

Çalıştay 5.1 :

Zorlukları Öğrenme Fırsatlarına Dönüştürmek;

Beşeri Sermayeyi ve Yeniliği değerlendirmek /Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 

 

Çalıştay 5.2 :

Sağlık Sisteminde Finansman, Planlama, Giderler ve Geri Dönüş Mekanizmaları

 

Çalıştay 5.3 :

Türkiye'de ve Dünyada Yüksek Performanslı Kronik Bakım Sisteminin Finansmanı

11:45-12:00

Kapanış oturumu :

Kapanış konuşmaları

 

 

Prof. Dr. Seval AKGÜN, Kongre Başkanı, Sağlık Akademisyenleri Derneği Başkanı,Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Eğitim Kurumları Kalite Koordinatörü,İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Birimleri Koordinatörü, Ankara-TÜRKİYE, Misafir Profesör, St.John International Üniversitesi, İTALYA

Prof. Dr. İmran AKPEROV, Kongre Eş başkanı, IMBL Üniversitesi, Rektör RUSYA

Prof. Dr. H. Emre BURÇKİN, Bilimsel Kurul Başkanı, IMBL Üniversitesi Onursal Profösör, Consulta Co-Yönetim Kurulu Başkanı- Türk-İtalyan Işadamları Derneği Başkanı, TÜRKİYE