Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi (Uzatıldı)
30 Ekim 2021
Bildiri Kabul İlanı
01 Kasım 2021
Kongre Tam Program İlanı
03 Kasım 2021
Kongre Kayıt Son Tarih
17 Kasım 2021