Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
06 Kasım 2017
Bildiri Kabul İlanı
11 Kasım 2017
Kongre Tam Program İlanı
16 Kasım 2017
Kongre Kayıt Son Tarih
13 Aralık 2017