Önemli Tarihler

Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
15 Kasım 2018
Bildiri Kabul İlanı
18 Kasım 2018
Kongre Tam Program İlanı
20 Kasım 2018
Kongre Kayıt Son Tarih
19 Aralık 2018