Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
20 Ekim 2021
Bildiri Kabul İlanı
23 Ekim 2021
Kongre Tam Program İlanı
25 Ekim 2021
Kongre Kayıt Son Tarih
17 Kasım 2021