Önemli Tarihler

Bildiri ve Poster Özet Gönderim Son Tarihi
09 Kasım 2020
Bildiri Kabul İlanı
11 Kasım 2020
Kongre Tam Program İlanı
15 Kasım 2020
Kongre Kayıt Son Tarih
16 Aralık 2020