Kongre Başkanlarından

Kongre Başkanı
Prof. Dr. H. Seval Akgün
TÜRKİYE
Kongre Eş Başkanı
Prof. Dr. İmran AKPEROV
RUSYA

Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri Sekizinci Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız.

Günümüzde sağlık hizmetleri sunumu, stratejik ve yönetsel açıdan radikal bir yeniden yapılanma içindedir. Bu yeniden yapılanma nüfusun yaşlanması, yeni patolojilerin ve teknolojilerin etkisi, kişilerin sağlık ve bakım taleplerindeki artışlar, ulusal sağlık bakım sistemlerinin tasarımı ve işleyişinde varsayılan etkinsizlikleri giderme gibi farklı yapısal ve demografik gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Hızlı değişim ve teknolojik ilerlemenin etkin bir şekilde yönetimi ancak verilere dayalı karar verme, deneyimlerden öğrenme ve liderlikle ile mümkündür. Bu bağlamda bu yılın kongre ana teması ‘Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri, Değişen Roller, Mega Trendler ve Liderlik ’ olacaktır.
Türkçe