* T.C. İçişleri Bakanlığımızın son genelgesi çerçevesinde kongrelerimiz online olarak 
    17 ve 18 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Kongre Daveti

                                                                                  
Prof. Dr. Seval AKGÜN
Prof. Dr. Rashid Bin Khalfan AL ABRI,
MD, FRCS, MBA

Sizleri 11. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. Bu yılın kongre Ana teması ‘Sağlık Kuruluşlarında Salgın, Afet, Acil Durum ve Kriz Yönetimi’ olacaktır. Kongremiz Covid 19 Pandemi Tedbirleri çerçevesinde bu yıl Online Dijital Platformda 17 - 18 Aralık, 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.

Salgınlar, deprem gibi doğal afetler  toplumları çok yönlü olarak etkileyen ve olumsuz bir dizi gelişmeyi de tetikleyen olaylardır. Gerek, halen içinde olduğumuz  ve hayatımızı 2020 yılı içerisinde tamamen değiştiren Covid-19 salgını  gerekse insan kaynaklı teknolojik afetler ve kazalar , ya da doğa kaynaklı afetler günümüzde oldukça sık bir periyotta meydana gelmektedirler. Bununla birlikte toplumların salgın gibi acil durumlar doğal afetler karşısında kırılganlığının ve etkilenme alanlarının arttığıda söylenebilir. Dolayısıyla salgın, doğal afetler ve diğer acil durumların sadece ülke veya hükümetler bazında değil kurumsal bazda da ele alınması ve yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Salgınlar, doğal afetler ve diğer acil durumlar toplumu bütün yönleriyle etkileyen, insan ve toplumların kapasitesini aşan olaylardır. Acil durumlar etkiledikleri alan ve bölgede yaşayan canlı cansız bütün varlıkları, normal yerleşim alanlarını, endüstriyel alanları aynı anda etki altına alır. Bunun ötesinde bireyin çevresindeki normal ve düzenli ilişkilerini de olumsuz yönde etkilerler. Bu etkileme biçiminden dolayı neredeyse bir yıldır deneyimlediğimiz Corona salgını örneğinde olduğu gibi, acil durumlar tetikleyici ve zincirleme gelişen pek çok olumsuz olaylara neden olabilirler. Bu nedenle, acil durumların neden olduğu hasar ve zararlar tahminlerin çok üstündedir. Bu kadar önemli olması acil durumların sadece ülke veya hükümetler bazında değil kurumsal bazda da ele alınması ve yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sizler, sağlık kuruluşlarının her kademesinde görev yapan sağlık çalışanları acil durum yönetimi konusunda bilgi sahibi ve hazırlıklı olma sorumluluğu taşımaktasınız.  Acil durum yönetimi, acil durumdan hemen sonra başlayarak, etkilenenlerin tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecini kapsar. Yani aynı zamanda bir çeşit kriz yönetimidir.

Türkçe