Genel Bilgiler

Kongre Adı

8. ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ

Ana Tema

Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Kamu-Özel Sektör İşbirlikleri, Değişen Roller, Mega Trendler ve Liderlik”

Yeri

RIXOS BELDİBİ Hotels, Kemer, ANTALYA /TÜRKİYE

Tarih

13-16 Aralık 2017

Kongre Başkanları

Prof. Dr. Seval AKGÜN, TÜRKİYE (Başkan)

Prof. Dr. İmran AKPEROV, RUSYA (Eş Başkan)

Düzenleyen Kuruluşlar

SAD – SAĞLIK AKADEMISYENLERI DERNEĞI, TÜRKIYE

IMBL - IMBL SOUTH RUSSIAN UNIVERSITY, RUSYA

Kongre Sekreteri

Müzeyyen BAYDOĞRUL

muzeyyen@dunyacongress.com

0507.291 59 49

Web Adres

www.hsyk-antalya.org

Düzenleme Kurulu

Mustafa ÇAKMAK, TÜRKİYE, (Başkan),

Mahmut ÇAVUŞ, TÜRKİYE, (Üye)

MAG. FRITZ RACHER, FAIRWELL, AVUSTURYA (Üye)

Kongre Dili

Türkçe ve İngilizcedir. Kongre de eş zamanlı simültane çeviri yapılacaktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:

 

Bildiri ve Poster Gönderim Son Tarihi : 06 Kasım 2017

Bildiri Kabul İlanı : 11 Kasım 2017

Kongre Tam Program İlanı : 16 Kasım 2017

Kongre Kayıt Kabul : 13 Aralık 2017

Bildiriler

Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak Özet Halinde web sitesinden online yada   muzeyyen@dunyacongress.com veya info@dunyacongress.com adresine gönderilebilecektir.

Kabul edilen Bildiriler daha sonra tam metin olarak kongrede sunumların gerçekleştirilmesine mukabil hazırlanacak olan kongre kitabında yayınlanacaktır.

Sunulmayan bildiri özet gönderimleri web sitesinde ilan edilmeyecektir.

Kayıt ve Danışma 

Kayıt ve danışma masaları  Otel   Kongre Merkezi’nde 13 Aralık 2017 günü 08:00 ’de açılacak ve kongrenin bilimsel aktiviteleri süresince açık olacaktır.

Davet Mektubu, İzinler   

Kaydını tamamlamış olan kongre katılımcılarına eğer talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir.

Bu mektup sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiçbir maddi destek sağlamayacaktır.

Kongre Kayıt 

Kongre bilimsel toplantılarına konuşmacıların, bildirili katılımcıların, dinleyicilerin, refakatçilerin veya ürün tanıtımcısı olarak katılmak isteyenlerin kayıt yaptırması gerekmektedir.

Kayıt kongre öncesinde www.hsyk-antalya.org online, kayit@dunyacongress.com email adresine,

0 312 467 14 24 ve 419 86 50 nolu Telefonlar veya kongre merkezinde yapılabilir.