Sağlık Akademisyenleri Dergisi

       

http://www.saglikakademisyenleridergisi.com

 Sağlık Akademisyenleri Dergisi

Health Care Academician Journal

www.saglikakademisyenleridergisi.com

www.scopemed.org

Mevcut Yayın : 2018, Cilt: 5, Sayı: 2

ISSN            : 2148-7472 -- ISSN (Online)   : 2636-7572

BASIM          : Yılda 4 Defa Yayımlanır

YAYIMCI       : Dünya Kongre

EDİTÖRLER   : Prof.Dr. Seval AKGÜN, Dr. Öğr Üyesi Ali ARSLANOĞLU,  Dr. Selahattin TUNCER, Dr. Şemsettin VAROL