Ana Konular

 • Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar
 • Sağlık Kuruluşları Finansmanı
 • Sağlık Kuruluşu Mevzuatında Yenilikler
 • Sağlık Kuruluşlarında Maliyet etkililik ve Etkinlik
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık ve Sosyal Güvenli Sistemleri, Sağlık Sigortası
 • Sağlık Sistemlerinin Geleceği
 • Kurumsal Mükemmellik
 • Kanıta Dayalı Yönetim
 • Sağlık ve Küreselleşme
 • Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
 • Sağlık Yönetimi
 • Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim
 • Sağlık Programı Geliştirme
 • Hastane Yönetimi
 • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
 • Sağlık İşetmelerinde Stratejik Yönetim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sağlık Politikaları
 • Sağlık Mevzuatları ve Etik
 • Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
 • Sağlık Reformları
 • Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
 • Sağlıkta Halkla İlişkiler
 • Sağlıkta İletişim