Ana Konular

  • Salgın Yönetimi-Covid-19 Pandemisi
  • Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi
  • Sağlık Kuruluşlarında Acil Durumların Yönetimi
  • Sağlık Sistemlerinin Geleceği
  • Sağlıkta Verimlilik ve Hasta Katılımı
  • Hasta Odaklı Bakım ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi
  • Sağlık sistemleri ve sorunları,
  • Sağlık Kuruluşları Yönetimi
  • Sağlık Finansmanında Çağdaş yaklaşımlar
  • Sağlık Kuruluşlarında Maliyet etkililik ve Etkinlik
  • Sağlık Ekonomisi
  • Sağlık Sistemlerinin Geleceği
  • Kurumsal Mükemmellik
  • Kanıta Dayalı Yönetim
  • Sağlık ve Küreselleşme
  • Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
  • Sağlık Araştırmaları
  • Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim
  • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Sağlık Politikaları
  • Sağlık Mevzuatları ve Etik
  • Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
  • Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
  • Sağlıkta Halkla İlişkiler
  • Sağlıkta İletişim
  • Sağlık programı geliştirme ve yönetimi
  • Sağlık kuruluşlarında stratejik yönetim
  • Hastane Organizasyonu ve Yönetimi
  • Yönetim Muhasebesi, bütçeleştirme
  • Sağlık enformasyon sistemleri (sağlık bilişimi)
  • Sağlık Reformları
  • Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi
  • Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
  • Sağlık Ve Sosyal Güvenlik Sistemler, Sağlık Sigortacılığı
  • Hastalık yükü ve risk faktörleri
  • Medikal Turizm