Ana Konular

 • Salgın Yönetimi-Covid-19 Pandemisi
 • Doğal Afetlerde Kriz Yönetimi
 • Sağlık Kuruluşlarında Acil Durumların Yönetimi
 • Sağlık Sistemlerinin Geleceği
 • Sağlıkta Verimlilik ve Hasta Katılımı
 • Hasta Odaklı Bakım ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi
 • Sağlık sistemleri ve sorunları,
 • Sağlık Kuruluşları Yönetimi
 • Sağlık Finansmanında Çağdaş yaklaşımlar
 • Sağlık Kuruluşlarında Maliyet etkililik ve Etkinlik
 • Sağlık Ekonomisi
 • Sağlık Sistemlerinin Geleceği
 • Kurumsal Mükemmellik
 • Kanıta Dayalı Yönetim
 • Sağlık ve Küreselleşme
 • Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
 • Sağlık Araştırmaları
 • Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim
 • Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sağlık Politikaları
 • Sağlık Mevzuatları ve Etik
 • Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
 • Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
 • Sağlıkta Halkla İlişkiler
 • Sağlıkta İletişim
 • Sağlık programı geliştirme ve yönetimi
 • Sağlık kuruluşlarında stratejik yönetim
 • Hastane Organizasyonu ve Yönetimi
 • Yönetim Muhasebesi, bütçeleştirme
 • Sağlık enformasyon sistemleri (sağlık bilişimi)
 • Sağlık Reformları
 • Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi
 • Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
 • Sağlık Ve Sosyal Güvenlik Sistemler, Sağlık Sigortacılığı
 • Hastalık yükü ve risk faktörleri
 • Medikal Turizm