Ana Konular

• Sağlıkta Verimlilik ve Akıllı Hastaneler
• Akıllı/Dijital Hastane Uygulamaları
• Yeşil Hastane 
• Hasta Odaklı Bakım ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi
• Sağlık sistemleri ve sorunları, 
• Sağlık Kuruluşları Yönetimi
• Sağlık Finansmanında Çağdaş yaklaşımlar
• Sağlık Kuruluşlarında Maliyet etkililik ve Etkinlik
• Sağlık Ekonomisi
• Sağlık Sistemlerinin Geleceği
• Kurumsal Mükemmellik
• Kanıta Dayalı Yönetim
• Sağlık ve Küreselleşme
• Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
• Sağlık Araştırmaları
• Sağlık Kuruluşlarında Finansal Yönetim
• Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Sağlık Politikaları 
• Sağlık Mevzuatları ve Etik
• Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
• Sağlık Yönetiminde Değerlendirme Yöntemleri
• Sağlıkta Halkla İlişkiler
• Sağlıkta İletişim
• Sağlık programı geliştirme ve yönetimi
• Sağlık kuruluşlarında stratejik yönetim
• Hastane Organizasyonu ve Yönetimi
• Yönetim Muhasebesi, Bütçeleştirme 
• Sağlık enformasyon sistemleri (sağlık bilişimi)
• Sağlık Reformları
• Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi
• Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler
• Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemler, 
• Sağlık Sigortacılığı
• Hastalık yükü ve risk faktörleri
• Sağlık Turizmi ve Medikal Turizm