Ana Konular

Sağlık Kuruluşlarında Finans ve Acil Durum Yönetimi ve Alternatif Çözüm Önerileri
Sağlık Finansmanında Çağdaş yaklaşımlar
Sağlık Kuruluşları Finansmanı
Sağlık Kuruluşlarında Maliyet etkililik ve Etkinlik
Sağlık Ekonomisi
Sağlık ve Sosyal Güvenli Sistemleri, Sağlık Sigortacılığı
Sağlık Sistemlerinin Geçmişi ve Geleceği
Sağlık İşletmelerinde Kanıta Dayalı Yönetim
Sağlıkta Teknoloji ve Yapay Zekâ Kullanımı Yönetimi
Sağlıkta Teknolojik İlerlemeler
Sağlık İşetmelerinde Stratejik Yönetim
Kurumsal Mükemmellik
Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Sağlık Politikaları
Sağlık Mevzuatları ve Etik
Sağlık Hukuku
Sağlıkta Bilgi Sistemleri (Sağlıkta Bilişim)
Afet ve Salgın Yönetiminde Kitle İletişimi
Sağlık Turizmi
Sağlık Okuryazarlığı
Toplumun Sağlık Hizmetlerine Katılımı
Hizmet Alanların Paydaşlığı ve Bireylerin Sorumlulukları
Sağlıkta Şiddet
Sağlık Hizmetlerine Disiplinler arası Yaklaşım Eksikliğinin Getirdiği Sorunlar ve Öneriler
Sağlık Hizmetlerinde Pazarlamayla İlgili Sorunlar ve Öneriler
Tele-sağlık İletişimi - Potansiyel Yararlar ve Sorunlar
Sağlık Profesyonellerinin Hizmet Alanlarla ve Birbiriyle İletişimi
Sağlık Kampanyaları
Sağlık Hizmeti Uygulamalarında Bilgilendirme Bilgilendirilmiş Onamla İlgili Sorunlar ve Öneriler
Sağlık Hizmetlerinde Sosyal Hizmet vb.