55
3
2
Kongre Sunumları

12 Aralık 2013 - Perşembe

...
Kongre Sunumları
Sağlık ve Hastane...

Dördüncü Sağlık Yönetimi Kongresinde ana temanın yanı sıra, paralel oturumlarda sağlık sektörünün yönetim boyutu, bilgi yönetimi ve bilgi...

Konferans
Önemli Tarihler

Son Bildiri Özeti Gönderme Tarihi
15 Kasım 2013

Bildiri Gönderimi

Kongre Başkanlarından

Dünya Sağlık çevrelerinde, sağlık sorunlarının çözümünde “yönetim”in önemli bir işlevi olduğu her vesile ile ifade edilen bir konudur. Günümüzde kurumların gelişimlerini sürdürebilmesi için hedeflerin çok iyi belirlenmesi ve tüm kaynakların bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde kullanılması gerekmektedir. Dünya çapında sağlık kuruluşları planlamak ve inşa etmek tek başına yeterli değildir. Bu kuruluşlara dünya çapında statüsünü sağlayacak olan özellik, sizin yürüteceğiniz “yönetimde stratejik yönetim ilkelerinin” uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Stratejik yönetim, sağlık kurumunun çevresiyle tam bir uyum içinde olmasını sağlayan sürekli, yinelenen bir süreçtir. Stratejik yönetim süreci “Stratejik Bilinç”e sahip olmakla başlar ; Bu nedenle Sağlık Kurumu Yöneticilerinin;

  1. Kurumların ve rakiplerinin sürekli olarak çeşitli stratejiler ürettiğini ve uyguladığını,
  2. Bu stratejilerin nasıl daha etkili olarak geliştirilebileceğini,
  3. Değişim için çevresel fırsat veya tehditlerden nasıl yararlana bilineceğini anlayabilmeleri gerekir.
Sistem Kayıt / Giriş Kongre Kayıt Transfer Formu Bildiri Gönderimi