Kongre Daveti

Prof. Dr. Seval AKGÜN
Dr. Dina N.S. BAROUDI
Değerli Meslektaşlarım,
Dünya Sağlık çevrelerinde, sağlık sorunlarının çözümünde “verimliliğin “önemli bir işlevi olduğu her vesile ile ifade edilen bir konudur. Günümüzde kurumların gelişimlerini sürdürebilmesi için hedeflerin çok iyi belirlenebilmesi ve tüm kaynakların bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. Dünya çapında sağlık kuruluşları planlamak ve inşa etmek tek başına yeterli değildir. Bu kuruluşlara dünya çapında statüsünü sağlayacak olan özellik, siz sağlık yöneticilerinin yürüteceği “yönetimde verimlilik ilkelerinin” uygulanması, kurumların ona göre yapılandırılması ve hasta ve yakınlarının süreçlere dâhil edilmesi, onların sağlık hizmetleri sunumuna katılımlarının sağlanması ile mümkün olabilmektedir.
Türkçe