** Kongre ANA Programı Yayınlanmıştır !

         Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri Sağlık Akademisyenleri Derneği(SAD) ve University of North Carolina-Pembroke işbirliği ile düzenlenen 12. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. Bu yılın kongre Ana teması “Yeni Normalde Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi, İdari, Teknik ve Finansal süreçlerde Yönetim, Hasta ve çalışanlar arasındaki iletişim"  olacaktır. Kongremiz 17-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.

Dünya genelinde sağlık sistemleri, COVID-19 salgını yüzünden temellerinden sarsılmaktadır. Tüm diğer büyük krizler gibi bu kriz de gizli kalmış sorunlarımızı daha da kötüleştirip, farkında olmadığımız risklere ışık tutmaktadır. Krizin sağlık sistemleri açısından en büyük etkilerini ise hastaneler ve diğer sağlık hizmetleri sunucuları üzerinde görmeye çoktan başladık. Ülkemizde olduğu gibi dünyanın neredeyse tüm ülkelerindeki  sağlık sistemleri ve özelinde hastaneler benzeri görülmemiş şekilde ve kahramanca COVID-19 ile mücadele etti ve etmeye devam ediyor. Ancak tüm bu çabalar,  sağlık sistemi ve özellikle özel veya özerk hastaneleri benzeri görülmemiş bir mali baskı altına almış durumda.  Evet,  her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de yeni normal dediğimiz bir süreç yaşıyoruz, ileride de konuşacağımız tarihi bir dönemden geçiyoruz. Hem küresel düzeyde hem de Türkiye’de sektörde yerimizi alabilmemiz için bizlerinde bu dönüşümü yapmamız gerekiyor. Ama bu dönüşüm için  en önemli konulardan birisi sağlık kuruluşlarının mali sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

 Pandemi de sağlık hizmetlerinin finansmanı, bulaşın engellenmesinden başlayarak tanı ve tedavi sürecinde hizmete erişimde ekonomik gerekçelerin engel oluşturması hayati bir başlık olarak öne çıkmıştır. Bilindiği üzere salgın ile birlikte kamu hastanelerinin neredeyse tamamı pandemi hastanesi ilan edilmiş ve elektif vakaları ertelenmiştir. Bu durumda yaşlı hastalar, gebeler, hematoloji-onkoloji hastaları, kronik hastalığı (kalp, şeker, hipertansiyon, böbrek, KOAH vb.) olanlar ve ameliyat olması gerekenler mecburen sağlık problemlerini ötelemişler ya da tele sağlık gibi yeni uygulamalara veya ağırlıkla özel sağlık kuruluşlarına yönelmek durumunda kalmışlardır. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları tüketicilerin satın alma ve tüketim biçimlerini değiştirmiştir. Sağlık sektörü açısından tele-sağlığın 6-7 kat büyüdüğün görülmektedir. Tele-sağlık konusuna artık her hastane bir şekilde girmeye başlamıştır. Piyasaya yeni birtakım ürünler girmeye başlamış, sağlık sektöründe alternatif uygulamalar devreye girmiştir. Örneğin evde sağlık bakımı; bu, önümüzdeki dönemde de talebi artmaya devam edecek diğer alanlardan biridir ve bu konuya özel dijital çözümler de üretilmeye başlanmıştır. Dijitalleşmeyi yıllardır konuşuyoruz, bu alan artık bir lüks olmaktan çıkarak hizmet sunumundan , ilaç sanayisine, sağlık teknolojilerinden, medikal ve tedarikçi zincirine kadar her kademede mecburiyet haline gelmiştir.  Dolayısıyla bu dönemde iş birliklerinin güçlenmesi beklenmekte ancak en önemli konular arasında sağlık hizmetini direkt ve dolaylı yönden sunan tüm sağlık kuruluşlarının etkinliklerini artırması ve maliyetlerini azaltması yer almaktadır.

Bu kapsamda önümüzdeki yeni normalleşme ile sektörde maliyet azaltma, sağlık hizmetlerini daha geniş kitlelere yayma, hizmet çeşitliliğini ve ölçek verimini, sağlık bakım değerini artırmak için yeni yetenekleri bünyeye katma fırsatlarını değerlendirme alanlarında adımlar atılacaktır. Geri ödeme kapsamında olan işlem ve tedavi yöntemleri gözden geçirilecek, tele sağlık gibi sağlık hizmetlerinin geri ödeme kapsamına alınmasına karar verilecek, işlem ve tedavi yöntemleri için tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.  Covid-19 sonrası yeni iş modelleri perspektifinde ‘yeni normal’ çok konuşulmaya başlanmıştır ve tartışma devam edecektir.

Bu nedenle Covid-19 krizinin Türkiye’de ve dünyada sağlık sektöründe yarattığı etkileri değerlendirme, yerel ve uluslararası sağlık hizmeti, ilaç ve medikal teknoloji kurumlarını nasıl etkilediği, sağlık sektöründe yeni iş modelleri, tedarik zincirleri, en yeni sağlık teknolojileri ve yatırım faaliyetleri gibi güncel konuları tartışma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yaşam bilimleri sektöründeki kurumların yeni normale hazırlanma sürecini beş başlık altında değerlendirebiliriz. Bunlar; operasyonel yetkinlik, sürdürülebilir kişiselleştirilmiş sağlık, ölçek ekonomisi, verinin özgürleştirilmesi ve güven inşa etmek. Bununla birlikte yaşadıklarımız doğrultusunda sağlık sektöründe yerelleşme, millileşme çok önem kazanacaktır. Bütün bunların kişisel haklar ve sağlık verileriyle birlikte altyapısını oluşturacak hem hukuki mevzuat açısından hem de tüm oyuncuların ortak katma değeriyle katılacağı yatırımların yapılması, buna yönelik gerekli finansal çözüm önerilerinin oluşturulması çok önem arz edecektir. Ancak acaba geçmişteki tarihi ve kültürel süreçlerin bir sonucu olarak gelişen sağlık sistemleri bu yeni gelişmelere ayak uydurmak için ne kadar çabuk davranacak? Bu gelişen yeni sistemler bizi yeni örgütlenme ve finansman modellerine zorlarken sağlık politikaları ile ilgilenen akademisyenlerimiz ve politika belirleyenlerimiz bu konuda ne kadar hazır?

Bu nedenle Uluslar Arası Dokuzuncu Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Kongresinin ana teması “Yeni Normalde Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi, İdari, Teknik ve Finansal süreçlerde Yönetim, Hasta ve çalışanlar arasındaki iletişim"  olacaktır.

Kongre de; yeni normal ile değişim içeresinde olan sağlık hizmetlerinin finansmanı ele alınacaktır. SGK’nın rolü, süreç boyunca yapılan SUT değişiklikleri, yoğun bakım servisleri, tanı testlerine erişim güçlükleri ve uygulamada yaşanan sorunlar paylaşılacak ve yakın gelecekte sağlık hizmetlerinin finansmanında hangi sorunlarla karşılaşabileceği tartışılacaktır.  Üç gün süresince Covid-19 günlerinde değişik sağlık sistemlerinde uygulamada olan müdahaleler, dijitalleşmenin artışıyla tele sağlık gibi bu dönemde artış gösteren uygulamalar ve bu uygulamaların sağlık kuruluşları finansmanı üzerine etkileri ülkeler arası ve global düzeyde karşılaştırmalı olarak gündeme getirilecek, Sağlık Finansmanında Çağdaş Yaklaşımlar ve Yenilikler irdelenecektir.

Bu kongrenin eş başkanları olarak, üç kıtanın birleştiği noktada, Türkiye’nin incisi Antalya’da düzenlenen bu kongrede sizleri aramızda görmeyi umuyoruz. Kasım ayında Antalya’da buluşmak dileğiyle,

Prof. Dr. Seval AKGÜN MD, PhD                                                    Prof. Allen C. Meadors PhD